2022-11-28     Jakuba, Stefana, Romy        

UKS Jedynka Syców

Strona główna -> Nasz klub

 

 

Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA” przy Gimnazjum

               im. Jana Pawła II w Sycowie

powstał z inicjatywy nauczycieli , rodziców i uczniów byłej Szkoły Podstawowej Nr.1 w Sycowie. Zebranie założycielskie klubu ,który przyjął nazwę „Jedynka” odbyło się 13.12.1994 r .Wśród założycieli UKS-u „Jedynka byli: Krzysztof Jasik ,Jarosław Morozowicz, Jan Majewski ,Adam Nogala, Janusz Więcławski, Ewa Czpczyńska, Józef Kubacha, Ryszard Rosiek, Władysława Mikołjczyk, Edward Wiśniewski. Uczniów reprezentowali: Marta Mikołajczyk, Anna Dębska, Magdalena Brzana, Aleksandra Lehmann, Magdalena Pańczuk, Celina Szyja, Karolina Bocheńska. Pierwszy Zarząd wybrano w składzie: Adam Nogala – prezes , Jan Majewski- sekretarz, Ryszard Rosiek- skarbnik, Edward Wiśniewski- członek, Krzysztof Jasik – członek. Zarząd opracował Statut Klubu i wniosek o rejestrację stowarzyszenia do Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu.

W dniu 15.12.1994 roku Stowarzyszenie pod nazwą : Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” przy Szkole Podstawowej Nr.1 w Sycowie został wpisany do Rejestru Stowarzyszeń Kultury Fizycznej w Wydziale Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu pod numerem 119.

Za podstawowe cele i zadania statutowe Klub przyjął :propagowanie i organizowanie życia sportowego uczniów w oparciu o obiekty sportowe szkoły , pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków klubu oraz Samorządu Terytorialnego. Uczestniczenie w różnych przejawach i formach życia sportowego organizowanych na obszarze działania Samorządu Terytorialnego i po za nim , organizowanie zajęć sportowych w celu wszechstronnego rozwoju młodych organizmów pod względem sprawności fizycznej i rozwoju zdrowotnego , organizowanie różnych form współzawodnictwa sportowego, szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo oraz kształtowanie pozytywnych wzorców osobowości o wysokich wartościach moralnych i realizacji zajęć sportowych jako programu wychowawczego dzieci i młodzieży.

Po reorganizacji szkolnictwa UKS „Jedynka „ prowadzi działalność przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sycowie i figuruje w rejestrze Stowarzyszeń Sportowych w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy.

Klub prowadzi zajęcia szkoleniowe piłki siatkowej dziewcząt i chłopców pod kierunkiem p. Barbary Fic-Nowak oraz p. Anny Szury.

 

Zespół chłopców występuje w rozgrywkach DZPS w kategorii młodzików.

 

   

Ilość odsłon:
"Mały sport - wielka radość"